பித்தளை சொம்பை பேச வைத்த சூர்யதாஸ் சாமிகள்…! - சித்த மருத்துவர். பிறைசூடி பித்தன் @Pranavam TV