உப்பும் மிளகும் கோவிலுக்கு அல்ல நமக்கு || Jeeva Maruththuvam || Siddha Medicin| Pranavam