ஞானம்

உன்னை கவனி.. அதுவே சிவ உறவு…

உன்னை கவனி.. அதுவே சிவ உறவு…

உலகப் பற்றுக்களை விட்டு விலகுவதென்பது சாதாரண செயல் அல்ல. அப்படி நீங்கள் பற்றுக்களை...

அறிவு என்றால் என்ன? ஞானம் என்றால் என்ன?

அறிவு என்றால் என்ன? ஞானம் என்றால் என்ன?

பகவான் ராமகிருஷ்ணரிடம் பாடம் படிப்பதில் நிறையப் பயன்கள் உண்டு. அவர் எந்த ஒரு விஷயத்தையும்...

கடவுள் வெளியில் இல்லை..

கடவுள் வெளியில் இல்லை..

இயற்கையான வாழ்க்கையில், எல்லா உயிர்களும் இயற்கையாகவே வாழ்கின்றன. ஒவ்வொரு உயிர்க்கும்...

அளவிடமுடியாத செல்வம் அன்பு!

அளவிடமுடியாத செல்வம் அன்பு!

தொழிலாளி ஒருவர் இருந்தார், அவர் புத்தர் மீது பேரன்பு கொண்டவர். திடீரென்று, இரண்டு...

நானும் நீங்களும்

நானும் நீங்களும்

ஒரு ஊரில் பெரிய சூதாடி ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் மனைவி, உறவினர்கள், நண்பர்கள்...

கடவுளை சூட்சுமத்தில் காணலாம்

கடவுளை சூட்சுமத்தில் காணலாம்

முருகனைக் கண்டேன் – கண்ணனைக் கண்டேன் – அம்பிகையை கண்டேன் – என்று சொல் பவர்கள் சிலர்...

மனத்தூய்மையே தூய்மை

மனத்தூய்மையே தூய்மை

புறத்தின் தூய்மையை நேசிக்கும் மனிதர்களே அதிகம். உண்மையை உள்ளபடி பேசும், நேசிக்கும்...

மரண அவஸ்த்தை என்றால் என்ன?

மரண அவஸ்த்தை என்றால் என்ன?

ஐயா மரண அவஸ்த்தை என்றால் என்ன? அது மிகவும் பயங்கரமானதா? மரண அவஸ்த்தையை தவிர்க்கவே...