சிந்தனைகள்

வேற்றுமைகளைக் கடந்து முக்தியடையுங்கள்..!

வேற்றுமைகளைக் கடந்து முக்தியடையுங்கள்..!

நல்லபிள்ளைகள் சிலர், பெற்றவர்களால் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள். நல்ல பெற்றோர்கள் சிலர்...

பதிஎண் சித்தர்கள் என்பவர்கள் யார்?

பதிஎண் சித்தர்கள் என்பவர்கள் யார்?

படைப்பு எல்லாம் நம் தெளிவிற்கே! படைப்பில் மயங்கி, அதனோடு ஒன்றாமல், அந்த படைப்போடு...

பணத்தை மட்டுமே வாழ்வாகக் கருதிவிடாதீர்கள்..!

பணத்தை மட்டுமே வாழ்வாகக் கருதிவிடாதீர்கள்..!

இவ்வுலக வாழ்வு என்பது வினையின் பயன் என்பதனை உணர வேண்டும். இன்பம் என்று நினைத்து...

உங்கள் கடமையை நீங்களே செய்யுங்கள்..!

உங்கள் கடமையை நீங்களே செய்யுங்கள்..!

இந்த உலகியலில் உண்மையை சொல்லி, எத்தனை உண்மையாக இருந்தாலும், உங்களின் எண்ணம், செயல்,...

அனுபவத்தினால் அடைவதே ஞானம்!

அனுபவத்தினால் அடைவதே ஞானம்!

இந்த உலகியலில் நீங்கள் வாழும் வாழ்க்கைக்கும், செயலுக்கும் நீங்களே காரணம். நீங்கள்...

அண்டத்தை ஆளும் வித்தை

அண்டத்தை ஆளும் வித்தை

இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு சூரியனே குருவாக இருக்கிறார். உடலுக்கு உயிரே குருவாக இருக்கிறது....

உண்மையான அன்பு எப்படி கிடைக்கும்..?

உண்மையான அன்பு எப்படி கிடைக்கும்..?

எல்லா இடத்திலும் எதிர்ப்பார்ப்புள்ள பாசத்தை அன்பென்று கருதும் நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டு...

தன்னை அறியும் அற்புதத்தை உணருங்கள்

தன்னை அறியும் அற்புதத்தை உணருங்கள்

இவ்வுலகயலில் யாவரும் மகிழ்ச்சியை இழந்து, ஏதோவொரு சிந்தனையை தாங்கி கொண்டு வாழ்வின்...

இறை உணர்வின் தன்மைகள்

இறை உணர்வின் தன்மைகள்

இந்த உலகியலில் ஆன்மீகத்தில் சொல்லப்படும் தெய்வங்களின் பெயர்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக...

எங்கும் அடிமையாகாதீர்கள்..!

எங்கும் அடிமையாகாதீர்கள்..!

இந்த உலகியலில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு குணாதிசயங்கள் உடையவர்கள். எல்லோரும் தமது வாழ்க்கையில்...

சித்தர்களை வணங்கி வாழுங்கள்..!

சித்தர்களை வணங்கி வாழுங்கள்..!

இந்த உலகியலில் இயற்கையானது கருணையாகவே மலர்ந்து இருக்கின்றது. நாம் ஒவ்வொருவரும் பஞ்ச...